TSO-Coördinator

Vinden en binden van nieuwe vrijwilligers

De zoektocht, wie en hoe
Begeleiden van vrijwilligers
Mogelijke beloningen
Zó blijven ze
Afscheid nemen

Teambuilding

Doel en motivatie
Een goed werkend team
Het effect van vertrouwen
Samenwerken en creatief denken
Startcursus

Rol en verwachtingen van de tso-medewerker
Taken en tijdsplan voor de tso-medewerker
Effectief communiceren
Privacy
Wet- en regelgeving
Korte tso-activiteiten voor op het plein en in de klas

TSO-coördinatorschap

Structuur TSO binnen de school
Wet- en regelgeving
Leidinggevende rol
Regels, afspraken en protocollen
Schriftelijke en mondelinge communicatie