TSO-voorbeeldschool

Er wordt steeds vaker met grote passie gewerkt aan de kwaliteit van de TSO.
Om die kwaliteit zichtbaar te maken bestaat sinds 2012 het keurmerk TSO-voorbeeldschool.
Voorafgaande aan een eventuele uitreiking wordt minstens twee keer geobserveerd en geëvalueerd.
Ook volgt na iedere observatie een schriftelijk verslag met ook tops en tips.
Na de eerste observatie wordt duidelijk of de tso-organisatie in aanmerking kan komen voor een bronzen, een zilveren of een gouden ster.
Lees verder op de website van TSO-voorbeeldschool.