Keurmerk

TSO-voorbeeldschool

  • Brons, zilver en goud om het verschil in voortgang zichtbaar te maken.
  • Feestelijke uitreiking van het keurmerk
    met ondertekening van de oorkonde en bevestiging van de raamsticker bij de voordeur.
  • Oorkonde is twee jaar geldig.

Aanpak

  • Minimaal twee observaties tijdens tso-tijd.
  • Diverse kwaliteitscriteria worden beoordeeld.
  • Veel aandacht voor de uitvoering van de werkzaamheden door de (vrijwillige) medewerkers.
  • Mondelinge en schriftelijke evaluatie met tops en tips.
  • Indien nodig wordt extra begeleiding geboden (in de vorm van advies, training en/of coaching) om de door jullie gestelde doelen te kunnen bereiken.

Word je al enthousiast en denk je dat het keurmerk ook iets is voor jullie?
Kijk eens op de website van TSO-voorbeeldschool en zie daar de korte verslagen en foto’s
van eerdere uitreikingen.