Ruimte en spel

Buitenspel met weinig materiaal

Gevarieerde activiteiten voor op het plein
Met oefensessie tijdens het buitenspel van de kinderen
Voor onder- midden- en bovenbouw
Enthousiasmeren
Kort en bondig instructie geven
Observeren

Startcursus

Rol en verwachtingen van de tso-medewerker
Taken en tijdsplan voor de tso-medewerker
Effectief communiceren
Privacy
Wet- en regelgeving
Korte tso-activiteiten voor op het plein en in de klas

Verrassende activiteiten zonder materiaal

Gevarieerde activiteiten voor in het lokaal
Activiteiten worden door de deelnemers zelf uitgeprobeerd
Voor onder- midden en bovenbouw
Enthousiasmeren
Kort en bondig instructie geven
Complimenteren