Pedagogisch handelen

Kinderparticipatie

Wat is kinderparticipatie en wat is geen kinderparticipatie
Kinderen hun eigen mening leren vormen en uiten
Open communicatie
Participeren
Compromissen sluiten
Werkvormen voor kinderparticipatie​

Effectief communiceren

Deel 1 communiceren
Non-verbale communicatie
Assertief communiceren
Feedback geven
Omgaan met negatief gedrag​

Grensoverschrijdend gedrag

Deel 2 communiceren
Regels die niet gehouden worden
Conflicthantering
Ruzies
Pesten​

Startcursus

Rol en verwachtingen van de tso-medewerker
Taken en tijdsplan voor de tso-medewerker
Effectief communiceren
Privacy
Wet- en regelgeving
Korte tso-activiteiten voor op het plein en in de klas