Inspiratiedagen TSO-SUPPORT

Sheila Hoogeland verzorgt, regelmatig in samenwerking met een collega, een inspiratiedag voor tso-coördinatoren en tso-medewerkers van verschillende tso-organisaties.
Geprobeerd wordt de locaties in het land te laten wisselen, om iedereen in de gelegenheid te stellen een dag in de regio bij te wonen.
Deelnemers kunnen zich, eventueel samen met een collega, aanmelden via de website.

Voor scholen en kinderopvang-organisaties is het ook mogelijk om een inspiratiedag op locatie te verzorgen . Neem voor meer informatie en een prijsindicatie contact op via mail of telefoon.

17-01-2019

Coördinatoren dag Zwolle

Agenda

  • Actueel nieuws voor de TSO
  • Communicatie en samenwerking
  • Intervisie
  • Omgaan met kritiek
  • Check-up TSO & Beleidsplan