De columns verschenen eerder op het Overblijf Magazine

De mensen die werken bij het overblijven, hebben veel verschillende titels: tso-medewerker, overblijfkracht, TSO’er, pleinwacht, broodouder of … Maar, heet de opvang nu TSO, overblijven of …, de begeleiders doen hetzelfde: kinderen begeleiden. Als deze begeleiders genoeg steun in de rug ervaren, kunnen zij fantastisch werk verrichten! Je doet dit werk met plezier omdat:   Je hiermee de kans krijgt (je) (klein)kinderen in actie te zien met hun klasgenootjes. Je hiermee (vaak) een welkome onkostenvergoeding Lees verder
Om overblijven blijvend goed te organiseren, is het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt. Investeren in mensen betekent onder andere dat actuele kennis en informatie beschikbaar gesteld wordt, bijvoorbeeld door middel van een jaarlijkse cursus en het organiseren van regelmatig overleg. Denk bij investeren in middelen aan bijvoorbeeld voldoende geschikt spelmateriaal en fijne lunchruimtes. Bedragen Ieder jaar in september, maakt de staatssecretaris van onderwijs de bekostigingsbedragen voor het basisonderwijs voor het volgende kalenderjaar bekend. Alle posten Lees verder
Naast voeding is een gezonde overblijfvoorziening afhankelijk van aandacht voor bewegen, gewicht, veiligheid én goed voorbeeld gedrag. Goed voorbeeldgedrag heeft invloed op het gedrag van kinderen én collega’s. Aandacht is een basisbehoefte Kinderen die om (negatieve) aandacht vragen, hebben blijkbaar behoefte aan deze aandacht. De beste keuze is om dit soort gedrag een tijdje extra aandacht te geven. Kies er dan voor om op een gezonde, positieve manier contact te zoeken, de kans is groot Lees verder
Zie jij net als ik regelmatig kleuters met flinke snottebellen op school rondlopen? Het ziet er vies uit, maar zoals ik ontdekte, bevordert het de gezondheid van klasgenootjes en leerkrachten ook niet. Het effect van kinderen die leren over hygiëne is misschien effectiever dan je zou denken. Door regelmatig handen te wassen, wordt de kans op griep en luchtweg- en darminfectie verkleind. Handen wassen en afdrogen op school Goed handen wassen is nog een kunstje. Lees verder