De columns verschenen eerder op het Overblijf Magazine

 

Als de school en/of de MR van mening is dat de tussenschoolse opvang een kwaliteitsimpuls nodig heeft, wordt vaak gedacht aan andere schooltijden, wisselpauzes of het inhuren van een professionele organisatie. Het is van grote waarde om in dit proces ook de positie en de rol van de tso-medewerker binnen de school te bespreken. Wat doet de tso-medewerker nu, wat zouden deze mensen in de andere aanpak doen en wat heeft dit voor gevolgen voor Lees verder
Omdat jij er bent, hebben de kinderen een fijne lunchpauze. Omdat jij er bent, zijn er veel (meer) activiteiten mogelijk voor de kinderen. Omdat jij er bent, weten de ouders dat de kinderen veilig en goed onderdak hebben. Omdat jij er bent, kunnen de leerkrachten ook even genieten van hun pauze. Ik zeg dankjewel, zodat jij je gewaardeerd voelt voor wat je doet. Ik zeg dankjewel, zodat jij gemotiveerd blijft om dit mooie werk te Lees verder
In de wet staat dat ouders de kosten van tussenschoolse opvang betalen. Het komt voor dat ouders in de loop van de schooltijd in financiële problemen komen en het overblijven (tijdelijk) niet kunnen betalen. En wat dan? Wordt het kind dan uitgesloten van het overblijven? Daar waar veel van zijn of haar klasgenoten op school eten, hoort het kind er opeens niet meer bij en kan het niet meer lunchen en spelen met vriendjes en Lees verder
Stel je voor: het regent, het hagelt, het is heel erg koud, het sneeuwt of …. het speelterrein is blubberig van eerdere natte dagen. Is het dan slecht weer en kunnen de kinderen daar niet buiten spelen? Voorbereid winterspelen Skiën doe je ook niet in je gewone spijkerbroek. Je zou helemaal drijfnat en onderkoeld raken. Buitenspelen in gure omstandigheden vraagt dus ook om andere kleding. Heel veel kinderen vinden het heerlijk om ondanks dit weer Lees verder
De mensen die werken bij het overblijven, hebben veel verschillende titels: tso-medewerker, overblijfkracht, TSO’er, pleinwacht, broodouder of … Maar, heet de opvang nu TSO, overblijven of …, de begeleiders doen hetzelfde: kinderen begeleiden. Als deze begeleiders genoeg steun in de rug ervaren, kunnen zij fantastisch werk verrichten! Je doet dit werk met plezier omdat:   Je hiermee de kans krijgt (je) (klein)kinderen in actie te zien met hun klasgenootjes. Je hiermee (vaak) een welkome onkostenvergoeding Lees verder