De columns verschenen eerder op het Overblijf Magazine

 

In de wet staat dat ouders de kosten van tussenschoolse opvang betalen. Het komt voor dat ouders in de loop van de schooltijd in financiële problemen komen en het overblijven (tijdelijk) niet kunnen betalen. En wat dan? Wordt het kind dan uitgesloten van het overblijven? Daar waar veel van zijn of haar klasgenoten op school eten, hoort het kind er opeens niet meer bij en kan het niet meer lunchen en spelen met vriendjes en Lees verder
Stel je voor: het regent, het hagelt, het is heel erg koud, het sneeuwt of …. het speelterrein is blubberig van eerdere natte dagen. Is het dan slecht weer en kunnen de kinderen daar niet buiten spelen? Voorbereid winterspelen Skiën doe je ook niet in je gewone spijkerbroek. Je zou helemaal drijfnat en onderkoeld raken. Buitenspelen in gure omstandigheden vraagt dus ook om andere kleding. Heel veel kinderen vinden het heerlijk om ondanks dit weer Lees verder
De mensen die werken bij het overblijven, hebben veel verschillende titels: tso-medewerker, overblijfkracht, TSO’er, pleinwacht, broodouder of … Maar, heet de opvang nu TSO, overblijven of …, de begeleiders doen hetzelfde: kinderen begeleiden. Als deze begeleiders genoeg steun in de rug ervaren, kunnen zij fantastisch werk verrichten! Je doet dit werk met plezier omdat:   Je hiermee de kans krijgt (je) (klein)kinderen in actie te zien met hun klasgenootjes. Je hiermee (vaak) een welkome onkostenvergoeding Lees verder
Om overblijven blijvend goed te organiseren, is het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt. Investeren in mensen betekent onder andere dat actuele kennis en informatie beschikbaar gesteld wordt, bijvoorbeeld door middel van een jaarlijkse cursus en het organiseren van regelmatig overleg. Denk bij investeren in middelen aan bijvoorbeeld voldoende geschikt spelmateriaal en fijne lunchruimtes. Bedragen Ieder jaar in september, maakt de staatssecretaris van onderwijs de bekostigingsbedragen voor het basisonderwijs voor het volgende kalenderjaar bekend. Alle posten Lees verder
Naast voeding is een gezonde overblijfvoorziening afhankelijk van aandacht voor bewegen, gewicht, veiligheid én goed voorbeeld gedrag. Goed voorbeeldgedrag heeft invloed op het gedrag van kinderen én collega’s. Aandacht is een basisbehoefte Kinderen die om (negatieve) aandacht vragen, hebben blijkbaar behoefte aan deze aandacht. De beste keuze is om dit soort gedrag een tijdje extra aandacht te geven. Kies er dan voor om op een gezonde, positieve manier contact te zoeken, de kans is groot Lees verder