De columns verschenen eerder op het Overblijf Magazine

 

Genoeg vrijwilligers vinden én houden, dat is denk ik de allergrootste uitdaging van iedere tso-coördinator. Omdat steeds vaker beide ouders bijna full-time werken, is het lastig voldoende vrijwilligers te vinden binnen de oudergeleding. Wees dus extra zuinig op de huidige vrijwilligers! Dan kan het nodig zijn extra vrijwilligers búiten de oudergeleding te zoeken die geschikt én langdurig inzetbaar zijn. Uit groot onderzoek blijkt dat veel 65+ers werk vinden via uitzendbureaus. Zij zijn vitaal, niet snel Lees verder
Ik geniet ervan om tso-medewerkers inspiratie en ervaring te laten opdoen om het overblijven voor henzelf én de kinderen nog fijner te laten verlopen. Maar, het effect in de praktijk is soms maar klein. Hoe komt dat toch? Maar beter, wat kunnen we eraan doen om het effect te vergroten? Het blijkt dat nieuwe inzichten en werkwijzen in praktijk brengen een zorgvuldige aanpak vraagt. Effect bereik je door drie stappen te zetten: Noodzaak van de Lees verder
Het werk dat jij doet als tso-medewerker kan een leuke onderbreking van jouw (werk)week zijn, of een verantwoordelijke functie binnen de (school)organisatie. Werk dat voor de één bijna als ontspannend wordt ervaren en voor de ander als een intensieve dagbesteding. Deze uitersten zie ik terug op scholen en tso-organisaties door het hele land. Allemaal liefdewerk of ook betaald werk? Vrijwilligerswerk Voor veel mensen is vrijwilligerswerk een manier om buiten te komen en sociale contacten op Lees verder
Als de school en/of de MR van mening is dat de tussenschoolse opvang een kwaliteitsimpuls nodig heeft, wordt vaak gedacht aan andere schooltijden, wisselpauzes of het inhuren van een professionele organisatie. Het is van grote waarde om in dit proces ook de positie en de rol van de tso-medewerker binnen de school te bespreken. Wat doet de tso-medewerker nu, wat zouden deze mensen in de andere aanpak doen en wat heeft dit voor gevolgen voor Lees verder
Omdat jij er bent, hebben de kinderen een fijne lunchpauze. Omdat jij er bent, zijn er veel (meer) activiteiten mogelijk voor de kinderen. Omdat jij er bent, weten de ouders dat de kinderen veilig en goed onderdak hebben. Omdat jij er bent, kunnen de leerkrachten ook even genieten van hun pauze. Ik zeg dankjewel, zodat jij je gewaardeerd voelt voor wat je doet. Ik zeg dankjewel, zodat jij gemotiveerd blijft om dit mooie werk te Lees verder