Advies

In gesprek met de directeur/medezeggenschapsraad en/of de coördinator kan ik adviseren over de organisatie en uitvoering van de TSO of het continurooster.
In enkele stappen kan wordt de kwaliteit van de opvang onder handen genomen:
1. Observatie en evaluatie van de praktijk
2. Overleg over inzichten op gebied van wet- en regelgeving
3. Kansen zien
4. Praktische mogelijkheden benutten
5. Vaak: scholing van tso-medewerkers.
Er is een brochure beschikbaar over de wet- en regelgeving rond TSO en het continurooster met hulp van vrijwilligers.