About

Over mijzelf

Over mijzelf

Mijn naam is Sheila Hoogeland en ik ben inmiddels meer dan 18 jaar actief in de tussenschoolse opvang. Ik begon als vrijwillig coördinator op de basisschool van mijn kinderen en na ongeveer 7 jaar zette ik de stap om als ZZP’er ook andere scholen te helpen hun TSO te optimaliseren. In eerste instantie verzorgde ik met name advies over het opzetten van de tussenschoolse opvang, rekening houdend met de geldende wetgeving. Nu werk ik voornamelijk als trainer en coach. In de loop der jaren heb ik een aantal opleidingen gevolgd waardoor ik nu naast kennis van de praktijk ook meer weet over pedagogiek, psychologie, coachen en trainen. Ik houd de wijzigingen op gebied van wet- en regelgeving strak in de gaten, zodat ik mijn relaties goed kan informeren over de verschillende onderwerpen.

Hoe ik werk

Ter voorbereiding op het verzorgen van de cursus kom ik meestal op de tso-locatie observeren.  De verkregen informatie gebruik ik om maatwerk te kunnen bieden. Op authentieke en betrokken wijze enthousiasmeer ik de deelnemers het hoogst haalbare uit zichzelf en de organisatie te halen. Veel deelnemers zijn blij met mijn aanpak. Er is veel aandacht voor hun rol en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. De manier waarop de deelnemers invloed hebben op de sfeer tijdens het overblijven is een heel groot en vast thema in de training/coaching. De eerste observatie is vaak de stap naar het verkrijgen van het keurmerk TSO-voorbeeldschool. Zo mooi om dan te ervaren hoe trots de mensen op hun overblijfvoorziening zijn en dit willen tonen aan de buitenwereld. Daarmee is het doel van de werkgroep TSO-voorbeeldschool bereikt!

Onze partners

overblijfmagazine
Overblijfmagazine
TSO-assistent
TSO-CLUB
Medyx Bedrijfshulpverlening
praktijkoverblijven
Praktijkoverblijven
Fimao
overblijfdag
Nationale Overblijf Dag
TSO-Voorbeeldschool

Klantervaringen

Deelnemer aan Inspiratiedag voor tso-coördinatoren

img

“Op 17 januari ben ik naar een netwerkdag voor TSO-coördinatoren geweest. Het was leuk om andere coördinatoren te ontmoeten, te horen hoe het op andere scholen gaat. Aan de ene kant geeft het nieuwe ideeën die je mee naar huis kunt nemen om de eigen TSO te verbeteren, aan de andere kant ben je soms blij met dingen die op je eigen school goed gaan en besef je dat dat ook niet altijd automatisch bij iedereen zo is. Leuk ook om verhalen uit alle kanten van het land te horen en de diversiteit in hoe het op allerlei scholen geregeld is. Sheila geeft goede handvaten om met elkaar in gesprek te gaan. En deze handvaten kun je ook weer meenemen om binnen je eigen TSO-team goed met elkaar in gesprek te gaan. Ook gaat ze in op de praktijksituaties en vragen waar we zelf mee kwamen. Kortom: een waardevolle en gezellige dag.”

-