About

Over mijzelf

Over mijzelf

Mijn naam is Sheila Hoogeland en ik ben inmiddels meer dan 18 jaar actief in de tussenschoolse opvang. Ik begon als vrijwillig coördinator op de basisschool van mijn kinderen en na ongeveer 7 jaar zette ik de stap om als ZZP’er ook andere scholen te helpen hun TSO te optimaliseren. Nu help ik gemotiveerde overblijf-medewerkers (begeleiders en hun coördinatoren) binnen een korte periode hun werk met plezier te doen. Naast training en coaching over de tso-praktijk, adviseer en informeer ik ook op gebied van actuele wet- en regelgeving rond tussenschoolse opvang. Als gediplomeerd trainer en coach begeleid ik in groepsverband en individueel online en door het hele land.

Hoe ik werk

Ter voorbereiding op het verzorgen van de cursus kom ik meestal op de tso-locatie observeren.  Met de verkregen informatie bied ik maatwerk binnen het voorontwikkelde programma. Op authentieke en betrokken wijze enthousiasmeer ik de deelnemers het hoogst haalbare uit zichzelf en de organisatie te halen. Veel deelnemers zijn blij met mijn aanpak. Er is veel aandacht voor hun rol en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. De eerste observatie is vaak de stap naar het verkrijgen van het keurmerk TSO-voorbeeldschool. Zo mooi om dan te ervaren hoe trots de mensen op hun overblijfvoorziening zijn en dit willen tonen aan de buitenwereld. Daarmee is het doel van de werkgroep TSO- voorbeeldschool bereikt!

Onze partners

overblijfmagazine
Overblijfmagazine
TSO-assistent
TSO-CLUB
Medyx Bedrijfshulpverlening
praktijkoverblijven
Praktijkoverblijven
Fimao
overblijfdag
Nationale Overblijf Dag
TSO-Voorbeeldschool

Klantervaringen

Caroline Strijker - operationeel leidinggevende TSO Delft

img

“Nu voor het tweede jaar op rij heeft Sheila voor ons een workshop-avond op maat georganiseerd. Na overleg begrijpt Sheila precies wat de wensen zijn betreffende de inhoud van de workshops en geeft hier invulling aan. Onze overblijfkrachten hebben een leuke avond gehad, waarbij verschillende werkvormen aan bod zijn gekomen. Veel informatie op een passende wijze aangeboden, welke onze vrijwilligers goed in de praktijk kunnen toepassen. Sheila weet een fijne sfeer te creëren en aan te sluiten op de vragen en behoeftes van onze overblijfkrachten. “