Archive op mei 2019

Laat TSO-vrijwilligers schitteren

Laat TSO-vrijwilligers schitteren

Als het nu zo lastig is om tso-vrijwilligers te vinden, maak het elkaar dan iets makkelijker door te zorgen voor een ultieme aanpak van de TSO. Zo blijven de bestaande vrijwilligers en komen nieuwe vrijwilligers af op de goed reclame. Zo zorg je ervoor dat vrijwilligers het leuk vinden bij jullie te werken, omdat ze doen waar zij zelf behoefte aan hebben:

Nieuwe vrienden maken

Veel vrijwilligers staan open om nieuwe vrienden te maken, zo zie je dat vrijwilligerswerk ook kan helpen tegen eenzaamheid. Vrijwilligers leren elkaar beter kennen én zijn goed voorbereid op hun taak door iedere tso-dag 15 minuten vóór het begin van het overblijven te worden ontvangen door de coördinator. Tijdens het korte overleg en speciale trainingsbijeenkomsten leren zij van elkaar. Als de coördinator regelmatig een gezellige koffiebijeenkomst, etentje of themabijeenkomst organiseert, wordt er echt gewerkt aan versterking van het team.
Tip uit de praktijk: Ga samen voordelig eten bij het buurthuis.

Actief blijven in goede gezondheid

Het effect van het tso-vrijwilligerswerk voor de senior (of werkeloze) is vaak dat zij weer een doel hebben om op te staan en naar buiten te gaan. Er wordt op hen gewacht en ze krijgen er heel vaak nog een leuke vergoeding voor.

Sociale erkenning

Als ik vraag aan vrijwilligers waarom zij denken dat zij geschikt zijn om dit werk te doen, hoor ik vaak terug dat zij met zoveel plezier met kinderen werken, dat zij zo genieten om de kinderen in actie zien. De vrijwilligers ervaren dat zij nuttig zijn in de school, in de maatschappij en dus waardevol zijn voor wat zij doen. Hoe tonen jullie je waardering voor de tso-medewerkers?
Tip uit de praktijk: Vier de Nationale Overblijf Dag.

Gevraagd zijn
Nieuwe vrijwilligers vinden lukt vaak het best door persoonlijk contact. Het meest effectief is als het enthousiasme van de bestaande vrijwilligers wordt overgedragen op de aspirant vrijwilligers. Dus, als er een informatiebijeenkomst wordt georganiseerd op school, nodig de tso-vrijwilligers hier ook voor uit. Geef ze het podium, laat ze schitteren en vertellen over het mooie werk in de tussenschoolse opvang.

Kers op de taart

De vrijwilliger voelt zich serieus genomen.
De vrijwilliger ontvangt een kaartje op je verjaardag of tijdens ziekte.
De vrijwilliger ontvangt een certificaat bij … jaar trouwe dienst.
De vrijwilliger ontvangt bij vertrek een nette referentie.
De vrijwilliger heeft jaarlijks een evaluatiegesprekje, zodat er tijd en aandacht is voor hetgeen speelt bij vrijwilliger én de tso-organisatie.

Veel succes in de duurzame TSO!

17 feestelijke tips voor jullie nationale overblijf dag op 6 juni

17 feestelijke tips voor jullie nationale overblijf dag op 6 juni

Op de eerste donderdag van juni wordt de Nationale Overblijf Dag gevierd, dit jaar op 6 juni alweer voor de vijfde keer! De redactieleden van het Overblijf Magazine, geven je zoveel mogelijk informatie en inspiratie om de overblijfmedewerkers op deze speciale dag te bedanken voor hun inzet en hulp aan de school/organisatie. Ik gun het alle hardwerkende overblijfmedewerkers op 6 juni in het zonnetje te worden gezet! Check onderstaande tips, voor je begint:

Tips ter voorbereiding

Eerste fase:
Ben jij de tso-coördinator/lid van de Ouderraad/lid van de Medezeggenschapsraad? Informeer de directeur of het bestuur van de school over de Nationale Overblijf Dag.
Maak gebruik van de speciale NOD-materialen van het Overblijf Magazine: o.a. het persbericht, een informatiebrief voor het schoolpersoneel en de poster ter aankondiging.
Kom als initiatiefnemers op korte termijn bij elkaar voor jullie plan van aanpak.
Overweeg dan ook of jullie aan de win-actie van het Overblijf Magazine willen meedoen. Lees verder bij ‘win-actie’.
Organiseren jullie een feestelijk samenzijn voor het tso-team? Nodig de dames en heren tijdig uit, zodat iedereen erbij kan zijn!

Tweede fase:
Ga als schoolteam of Ouderraad samen met de kinderen in het geheim creatief aan de slag.
Neem contact op met de regionale media. Nodig ze uit om verslag te komen doen van de viering van jullie Nationale Overblijf Dag!

Derde fase:
Laat de kinderen de school versieren zodat de overblijfmedewerkers/ouders bij binnenkomst verrast worden.
Vier de Nationale Overblijf Dag op donderdag 6 juni en laat iedereen weten hoe blij jullie zijn met de overblijfmedewerkers/pleinwachten/broodouders/tso’ers/…hoe heten de begeleiders bij jullie eigenlijk?

Cadeautips
Maak samen een mooi boeket bloemen en overhandig deze op de Nationale Overblijf Dag.
Op de website van het Overblijf Magazinestaat een speciale NOD-slinger en een kleurplaat die je door de kinderen kunt laten inkleuren.
Zing als leerkracht samen met de kinderen de overblijfmedewerker(s) toe bij de start van de TSO (verras de medewerker tijdens de overdracht).
Verzamel een heleboel complimenten over/voor de overblijfmedewerkers, maak er een mooi schilderij van en onthul het schilderij op de Nationale Overblijf Dag 2019.
Laat de kinderen uit de bovenbouw een heuse High Tea maken en verwen de tso-medewerkers ermee na afloop van de TSO op 6 juni.
Kijk voor heel veel feestelijke inspiratie onder het kopje Nationale Overblijf Dag en zie ook hoe overblijfmedewerkers op andere scholen in de afgelopen jaren in het zonnetje zijn gezet.

Dit zijn zo maar een paar tips, op deze website zie je er nog heel veel meer!

Win-actie

Wil je als TSO in aanmerking komen voor één van de mooie cadeaus die de redactieleden van het Overblijf Magazine ter beschikking stellen? Welke cadeautjes we gaan verdelen is nu nog een verrassing. Aan jullie om een supermooi feest te bedenken.
Maak een fotoverslag van de viering van jullie Nationale Overblijf Dag en stuur deze na afloop, uiterlijk op woensdag 12 juni, aan de redactie van het Overblijf Magazine: info@overblijf-magazine.nl. De winnaars worden in het Overblijf Magazine en op de Facebookpagina van het Overblijf Magazine bekendgemaakt.

Houd er rekening mee dat je toestemming vraagt voor publicatie van materiaal waarop de mensen herkenbaar in beeld zijn!!!

Sheila Hoogeland, TSO-Support