Archive op 2017

De bekostiging van de tussenschoolse opvang

De bekostiging van de tussenschoolse opvang

Om overblijven blijvend goed te organiseren, is het belangrijk dat er geïnvesteerd wordt. Investeren in mensen betekent onder andere dat actuele kennis en informatie beschikbaar gesteld wordt, bijvoorbeeld door middel van een jaarlijkse cursus en het organiseren van regelmatig overleg. Denk bij investeren in middelen aan bijvoorbeeld voldoende geschikt spelmateriaal en fijne lunchruimtes.

Bedragen

Ieder jaar in september, maakt de staatssecretaris van onderwijs de bekostigingsbedragen voor het basisonderwijs voor het volgende kalenderjaar bekend. Alle posten waar een school rekening mee zal moeten houden, worden Programma’s van Eisen (PvE’s) genoemd en zijn in het begrotingsmodel Londo (download Londo Bas 2018 vs 1 okt 2017) opgenomen. Voor de tussenschoolse opvang rekent de overheid ook een bedrag per leerling van de school. Dit geld is bedoeld voor de deskundigheidsbevordering en de organisatie van de opvang.

Groepsafhankelijk en leerlingafhankelijk

Er zijn groepsafhankelijke PvE’s en leerlingafhankelijke PvE’s. Afhankelijk van het aantal groepen of leerlingen wordt een bepaald bedrag gerekend om de opdracht goed uit te voeren. Onder groepsafhankelijke PvE’s vallen bijvoorbeeld het onderhoud van het gebouw en de schoonmaak van het pand. Onder de leerlingafhankelijke PvE’s valt onder andere de post tussenschoolse opvang.

Geld bedoeld voor tussenschoolse opvang

Navraag bij een medewerkster van de PO-Raad leert ons dat voor tussenschoolse opvang € 25,61 per leerling van de school is opgenomen in het rekenmodel voor 2018 (rekenmodel via website VOS/Abb).

Lumpsum

De basisscholen ontvangen de berekende bekostigingsbedragen in één keer en zijn zelf verantwoordelijk om de begroting van de school vast te stellen. Dat betekent dat de school niet verplicht is de bedragen zoals ze in het rekenmodel staan te hanteren. De gelden zijn zo genoemd niet geoormerkt. Er kan gekozen worden het beschikbare budget anders te verdelen.

Wie betaalt de TSO?

In de wet is vermeld dat de kosten die voortvloeien uit de ontwikkeling en uitvoering van een veilige en kindvriendelijke opvang ten laste komen van de ouders en verzorgers. Het bedrag dat is opgenomen in het begrotingsmodel, de € 25,61 per leerling van de school, is met name bedoeld voor deskundigheidsbevordering van de overblijfmedewerkers en de organisatie van de tussenschoolse opvang door tso-coördinatoren. In de praktijk blijkt dat veel scholen alle kosten die voortvloeien uit de organisatie van de opvang ten laste brengen van de ouders/verzorgers.

Krappe schoolbeurs


In deze tijd, waarin de leerkrachten op de barricades moeten om hun werk goed en prettig te kunnen doen, blijkt dat het schoolbudget niet groot genoeg is om iedereen tevreden te stellen. Aan de ouders van de Medezeggenschapsraad om in overleg met de directeur een passend bedrag te reserveren voor de tussenschoolse opvang. Eerlijk zullen we alles delen, toch?

Goed voorbeeldgedrag doet volgen

Goed voorbeeldgedrag doet volgen

Naast voeding is een gezonde overblijfvoorziening afhankelijk van aandacht voor bewegen, gewicht, veiligheid én goed voorbeeld gedrag. Goed voorbeeldgedrag heeft invloed op het gedrag van kinderen én collega’s.

Aandacht is een basisbehoefte

Kinderen die om (negatieve) aandacht vragen, hebben blijkbaar behoefte aan deze aandacht. De beste keuze is om dit soort gedrag een tijdje extra aandacht te geven. Kies er dan voor om op een gezonde, positieve manier contact te zoeken, de kans is groot dat het negatieve gedrag dan vermindert. Kies je ervoor om het negatieve gedrag af te keuren, dan zal het kind alleen nog maar meer behoefte krijgen aan positieve aandacht. Een kind voelt zich gehoord en gezien als je echt met aandacht luistert.

Gesponsord fruit

Onlangs keek ik mee op een school tijdens het overblijven. Tijdens het eten was de overblijfkracht in gesprek met de kinderen over de aardbeien die zij ondertussen aan het schoonmaken was. De plaatselijke supermarkt sponsort al een aantal jaar een maandelijkse portie fruit voor deze schoolkinderen. In een heel ontspannen sfeer werd gesproken over het nut van het gesponsorde fruit. Met de kinderen werd gesproken over gezondheid, de lekkere smaak van het zoete fruit en de kans voor iedereen om van fruit te kunnen genieten. In deze positieve sfeer was aandacht voor gezond eten en gezonde aandacht voor elkaars mening.

Gezond eten

Gelukkig lunchen veel kinderen aan groepstafels, gezellig met hun vrienden en vriendinnen. De overblijfkracht geeft het goede voorbeeld door zelf ook aan tafel te zitten en een broodje te eten. Even de tijd voor eten en drinken en een gezellig gesprekje. Gezond overblijven betekent dus ook bewust een ontspannen eet- en drinkmoment creëren.

Sport-TSO

Een paar jaar geleden kwam ik op een grote school observeren, waar tijdens het overblijven de meeste begeleiders een spel begeleidden. Denk aan spellen als touwtje springen, hockeyen en voetbal. Deze overblijfkrachten gaven het goede voorbeeld door echt mee te doen en de kinderen actief te begeleiden. Doordat praktisch alle kinderen vooraf een keuze hadden gemaakt voor een activiteit en daarnaast enkele overblijfkrachten extra aanwezig waren die de hele speelplaats observeerden, konden de spelbegeleiders echt aandacht geven aan het spel. De boodschap was (en is): bewegen is leuk en gezellig!

Kopieergedrag


Kinderen doen volwassenen na. Welk gedrag wil je graag zien? Welke woorden wil je graag horen? Laat zien hoe je fijn kunt overblijven door voor te doen hoe het goed is. Gun de kinderen en elkaar een compliment. Blijvende aandacht voor een gezonde TSO realiseer je ook door ná het overblijven ervaringen te delen en acties te plannen voor vooruitgang. Succes op de gezonde TSO!

Minder zieke kinderen en leerkrachten door gewassen handen

Minder zieke kinderen en leerkrachten door gewassen handen

Zie jij net als ik regelmatig kleuters met flinke snottebellen op school rondlopen? Het ziet er vies uit, maar zoals ik ontdekte, bevordert het de gezondheid van klasgenootjes en leerkrachten ook niet. Het effect van kinderen die leren over hygiëne is misschien effectiever dan je zou denken. Door regelmatig handen te wassen, wordt de kans op griep en luchtweg- en darminfectie verkleind.

Handen wassen en afdrogen op school

Goed handen wassen is nog een kunstje. Er komt zeep aan te pas en voldoende water. Daarna hygiënisch afdrogen. Een hygiënische handdoek is een papieren handdoekje dat daarna direct weggegooid wordt. Een voorbeeld van onhygiënische handdoeken zijn stoffen doeken die (meerdere dagen) naast de wasbak hangen. Het effect is dat de bacteriën en virussen van de handen die niet helemaal schoon zijn worden uitgesmeerd aan de handdoek. Met alle mogelijke gevolgen van dien.

Hygiëne

Een school/tso-organisatie die ook hygiëne hoog in het vaandel heeft, gaat op zoek naar manieren waarop kinderen fris aan tafel gaan. Net als thuis voor het eten ‘plassen en handen wassen’. Kleuters in groepen hebben hierbij vaak begeleiding nodig. Maar, deze extra activiteit mag toch niet ten koste gaan van de beperkte tijd om rustig een broodje te eten, toch?

Samenwerking

Om voor het eten handen te laten wassen, is een goede samenwerking met de leerkrachten essentieel. Afhankelijk van het aantal wc’s en wastafels kunnen hier niet alle kleuters tegelijkertijd terecht. Een oplossing kan zijn om een paar minuten schooltijd te gebruiken voor hygiëne. De leerkracht zou in het lokaal kunnen blijven met de kinderen die thuis eten, terwijl de overblijfmedewerkers de kinderen in groepjes begeleiden bij het toilet- en wastafelbezoek. Zodra de leerkracht met de thuis-etende kinderen naar buiten gaat, is een tweede overblijfkracht in het lokaal aanwezig. Zo is er altijd iemand bij de kinderen die al klaar zijn om te gaan lunchen.

Zo deden wij dat 15 jaar geleden al

In een ver verleden, toen ik nog tso-coördinator was op de basisschool van mijn kinderen, hadden we de volgende oplossingen:

  • De overblijvende kleuters werden 5 minuten eerder uit de klas opgehaald en begeleid bij de toiletten door 1 overblijfmedewerker per toiletgroep.
  • De kinderen kregen na het plassen vanuit een zeeppompje een klein beetje zeep in de hand.
  • Toen al werd gebruikgemaakt van papieren handdoekjes.
  • De kinderen gingen daarna naar de overblijfruimte, waar overblijfmedewerkers klaar stonden om hen op te vangen.
  • Het was best wel druk en hectisch af en toe, maar toch gestructureerd omdat er altijd een begeleider bij was.

Richtlijnen voor hygiëne op de basisschool


In mei 2016 is het herziene rapport Hygiënerichtlijn voor basisscholen uitgebracht waarin duidelijke richtlijnen zijn opgesteld. In het rapport van het ministerie van VWS wordt ook het overblijven benoemd.

Succes op de schone school!